Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg het IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving en Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud universitair medisch centrum om gezamenlijk om een cohortstudie op te zetten onder dakloze mensen. Dit onderzoek vond grotendeels plaats tijdens de looptijd van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang: een nieuw beleid om dakloosheid aan te pakken dat tussen 2006 en 2013 werd uitgevoerd in de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Deze cohortstudie – CODA-G4 genaamd – vond plaats onder dakloze mensen die onder dit beleid vielen. CODA-G4 is een observationele longitudinale multi-site cohortstudie die vanaf 2011 meer dan 500 dakloze mensen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de ‘G4’) volgde over een periode van 2,5 jaar. De deelnemers werden gedurende die periode 4 keer face-to-face geïnterviewd door getrainde interviewers. De laatste interviews vonden plaats in 2014. Dit proefschrift is gebaseerd op data van CODA-G4.

Dit proefschrift heeft tot doel om:
a) aan dakloosheid gerelateerde factoren – middelengebruik, verstandelijke beperkingen en zorgbehoeften – te onderzoeken onder dakloze mensen in Nederland, alsmede ontwikkelingen over tijd van deze factoren; b) om voorspellers van stabiele huisvesting te onderzoeken;
c) om veranderingen in indicatoren van sociale uitsluiting te onderzoeken, alsmede de samenhang tussen veranderingen in indicatoren van sociale uitsluiting en psychische klachten.