Mensen die verward gedrag vertonen, worden in de media regelmatig bestempeld als gevaarlijk. Bovendien komt de hulp vaak te laat, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut IVO in opdracht van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond voor de regio’s Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. Professionals moeten meer aandacht hebben voor tijdige signalering en preventie van verward gedrag.

Als mensen die verward gedrag vertonen door de media worden bestempeld als gevaarlijk, kan dat eerder tot angst en ontwijking door de omgeving leiden dan tot bezorgdheid en signalering, zo blijkt uit het regionale onderzoek waaraan achttien cliënten en vier hulpverleners hebben meegewerkt. “Hierdoor komt hulp en begeleiding pas op gang als problemen zo hoog zijn opgelopen, dat deze complex en meervoudig zijn geworden”, zegt onderzoeker Nienke de Wit. “Daarnaast lopen cliënten aan tegen ingewikkelde formulieren, wachtlijsten of doorverwijzingen. Sommigen zoeken zelf geen hulp meer, omdat zij teveel negatieve ervaringen hebben met hulpverlening.”

Investeer in vertrouwensband en continuïteit

Uit interviews met de respondenten komt verder naar voren dat respondenten na een periode van zorg weer terugkeren in eenzelfde nadelige situatie als voordat zij deze zorg ontvingen. De Wit: “Daarom blijft ook na klinisch herstel aandacht nodig voor de sociale en maatschappelijke context die nodig is voor verder herstel. Het belang van een stabiele basis in de hulpverleningsrelatie en continuïteit van zorg is benadrukt door verschillende partijen. Er moet genoeg tijd zijn om te investeren in een vertrouwensband.”

Armoede en verward gedrag

Het onderzoek noemt enkele maatschappelijke factoren die een rol kunnen spelen bij ‘verward gedrag’, waaronder armoede en de complexiteit van de samenleving. Gemeenten die relatief hoog scoren op armoede en andere kwantificeerbare risicofactoren, zijn over het algemeen ook de gemeenten waar betrekkelijk veel meldingen over verward gedrag worden geregistreerd. Dit zijn met name de grote steden Rotterdam en Dordrecht. In de gesprekken werd een passende woonvorm genoemd als één van de belangrijkste aspecten waardoor er een stabiele basis gecreëerd kan worden voor verdere zorg.

Buren en familie samen met professionals

Bram van Hemmen – Voorzitter van het Regionaal Schakelteam Mensen met verward gedrag, lid van het landelijk Schakelteam rondom dezelfde problematiek en burgemeester van Sliedrecht: “Er zijn veel goede ontwikkelingen gaande maar het onderzoek wijst uit dat we er nog niet zijn. Zorg is niet alleen een taak van professionals maar begint ook bij onszelf. Natuurlijk moeten buren en familie altijd een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg. Ik ben daarom blij dat wij in onze regio al meldpunten en samenwerkingsverbanden hebben waar we elkaar ondersteunen in situaties waar zorgen zijn om het gedrag en het leven van onze inwoners. Wij hebben als professionals de opdracht om de gemaakte plannen in de praktijk te brengen zodat er een sluitende aanpak komt voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Altijd bereikbaar

In Rotterdam is het telefoonnummer (010) 26 70 700 van het Advies- en Meldpunt Personen met Verward gedrag 24/7 bereikbaar. In de regio Zuid-Holland Zuid is het Meldpunt Zorg & Overlast meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl altijd bereikbaar en op werkdagen per telefoon 078-7708504 /0909 6353786. Hier kunnen inwoners en professionals terecht met hun zorgen over hun buren, vrienden en familie als zij vermoeden dat iemand zich verward gedraagt.

Download factsheet Verward of verwarrend? (Pdf, 442 KB)
Download rapport Verward of verwarrend? (Pdf, 937 KB)

 

Meer informatie

Dr. Barbara van Straaten
Senior onderzoeker
T: 06-28445204
E: straaten@ivo.nl