Almere Poort, nieuwe wegen naar gezondheid

Nieuwe wegen naar gezond leven in Almere Poort (Deel 2) Achtergrond Almere Poort is een nieuw, snel groeiend stadsdeel in Almere. Er zijn veel (jonge) gezinnen en dus veel kinderen. Voor het FNO-project Gezondheid Dichtbij maakten we in de 2e helft van 2015 een Startfoto van het gebied Almere Poort, met gegevens over de ervaren [...]

Almere Poort, nieuwe wegen naar gezondheid2022-01-19T14:19:55+02:00

Vulnerable Youth in Major Cities

Opdrachtgever Erasmus Universiteit Rotterdam – Research Excellence Initiative 2014 Achtergrond Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terecht komen) [...]

Vulnerable Youth in Major Cities2022-01-19T14:25:30+02:00

Alcohol, marketing & youth

Background and research aim Little is known about the relative contribution of marketing exposure to alcohol consumption as compared to other factors. For prevention purposes, a comparison between marketing on the one hand and interpersonal and environmental factors that can be changed by policy, education, child rearing on the other hand, is useful. If we [...]

Alcohol, marketing & youth2018-11-18T22:20:08+02:00

INPACT – IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT

Over de relatie tussen omgeving en voeding & bewegen bij basisschoolleerlingen in Nederland   Vraag en doelstelling De afgelopen 20 jaar is het aantal Nederlanders met overgewicht enorm toegenomen. Niet alleen onder volwassenen, maar ook onder kinderen is een stijgende trend in overgewicht te zien. Om deze trend te doorbreken, is het onder meer van [...]

INPACT – IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT2018-08-31T07:15:22+02:00

Resultaten onderzoek JeugdzorgPlus

Een verdiepend onderzoek naar aanleiding van de longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus naar de uitstroom van jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problemen uit de JeugdzorgPlus Doelstelling van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds om inzicht te krijgen in de aansluiting van behandeling en begeleiding na uitstroom voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychiatrische [...]

Resultaten onderzoek JeugdzorgPlus2022-01-05T13:21:11+02:00

Inventarisatie ‘Eigen kracht interventies’

Achtergrond Deze inventarisatie van het huidige hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht en van bestaande kennis van eigen kracht interventies in de regio Rotterdam-Rijnmond, is uitgevoerd binnen ST-RAW. ST-RAW (voorheen DWARS) is de vernieuwde academische werkplaats voor de jeugdhulpketen. Samen met de partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap wil ST-RAW de jeugdhulp [...]

Inventarisatie ‘Eigen kracht interventies’2018-11-19T01:11:52+02:00

JeugdzorgPlus en verslavingsproblematiek

Vraag- en doelstelling De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg. Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de monitor [...]

JeugdzorgPlus en verslavingsproblematiek2018-11-12T21:23:03+02:00

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling

Vraag- en doelstelling Kindermishandeling en adequate toeleiding naar hulp en zorg voor kinderen en ouders is voor Bureaus Jeugdzorg een belangrijk onderwerp. Volgens de meest recente Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) uit 2010 is zo’n 3,4% van de jeugdigen slachtoffer van kindermishandeling. Veel van deze gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling worden via Bureau Jeugdzorg doorverwezen [...]

Toeleiding naar zorg bij kindermishandeling2018-11-12T21:09:24+02:00

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vraag- en doelstelling Op verzoek van de Directie Jeugd en Onderwijs van de Gemeente Rotterdam heeft het IVO een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in de gemeente Rotterdam voorkomt. Ook is nagegaan welke aanpak benodigd is. Aanleiding was een rapport van [...]

Seksueel grensoverschrijdend gedrag2018-11-19T19:46:56+02:00

Kwetsbare jongeren en schulden

Vraag en doelstelling Jongeren zijn kwetsbaar voor het maken van schulden en kwetsbare jongeren zijn dat in sterke mate. Eerder IVO onderzoek (IVO reeks 70) laat zien dat de meeste zwerfjongeren die in opvang komen hoge schulden hebben, zeker wanneer die worden afgezet tegen hun inkomen. Financiële problemen zijn daarom een belangrijk aandachtspunt in de [...]

Kwetsbare jongeren en schulden2018-11-19T02:01:49+02:00
Ga naar de bovenkant