Evaluatie Passend arrangeren Jeugdhulp

Passend Arrangeren is een van de meer dan twintig innovatieprojecten in het kader van de transformatie jeugdhulp in de regio Rijnmond. Deze evaluatie heeft tot doel om de werkzame elementen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de betrokken zorgprofessionals en de ouders/kinderen.

Evaluatie Passend arrangeren Jeugdhulp2022-03-07T11:36:34+02:00

Evaluatie Expertiseteam BAR gemeenten

De evaluatie van Expertiseteam BAR gemeenten heeft tot doel om de werkzame elementen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de betrokken zorgprofessionals en de ouders/kinderen.

Evaluatie Expertiseteam BAR gemeenten2022-03-04T12:51:58+02:00

Database voor jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Achtergrond Het project ‘De jongere als stakeholder in de jeugdhulp’ van het programma StroomOP heeft als ambitie de jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp te bevorderen. Jongerenparticipatie staat op de agenda, maar er is behoefte aan concrete handvatten om dit effectiever in te zetten en betere resultaten te behalen. Om ervoor te [...]

Database voor jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid2022-02-22T13:32:36+02:00

Naar een integrale samenwerking tussen jeugdzorginstelling Schakenbosch en FACT-teams in de regio Rijnmond

Een evaluatie van de eerste ervaringen van professionals Doelstelling Een belangrijke uitgangspunt van de specialistische jeugdhulp is het voorkomen van uithuisplaatsingen van jongeren met ernstige gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, en/of psychiatrische problemen. Deze jongeren worden zoveel mogelijk ambulant begeleid en een eventueel residentieel traject wordt zo kort mogelijk gehouden. Om dit uitgangspunt te bevorderen, zet [...]

Naar een integrale samenwerking tussen jeugdzorginstelling Schakenbosch en FACT-teams in de regio Rijnmond2022-01-19T14:24:23+02:00

Evaluatie mentoring ‘Rotterdamse Douwers’

Achtergrond Een deel van de jongeren die opgroeit in Rotterdam krijgt te maken met verschillende problemen die ze kwetsbaar kunnen maken om sociaal uitgesloten te raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit belanden) en om niet te (kunnen) participeren in de maatschappij. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken dat alle [...]

Evaluatie mentoring ‘Rotterdamse Douwers’2022-01-19T14:18:35+02:00

Community of Practice Jeugdzorg Rotterdam

Community of Practice Jeugdzorg Rotterdam – ST-RAW In Rotterdam werken verschillende organisaties samen om jeugdzorg te verbeteren. Om optimaal gebruik te maken van de kennis van mensen met ervaring in de jeugdzorg, draagt het IVO bij door middel van een Community of Practice (CoP) met ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. De CoP bestaat uit moeders die [...]

Community of Practice Jeugdzorg Rotterdam2018-11-02T10:58:20+02:00

Follow-up gegevens Monitor JeugdzorgPlus: responscijfers verklaard

Vraag- en doelstelling De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Om de effectiviteit van de zorgverlening in de gesloten jeugdzorg inzichtelijk te maken is, door het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de JeugdzorgPlus instellingen de [...]

Follow-up gegevens Monitor JeugdzorgPlus: responscijfers verklaard2018-11-02T10:58:50+02:00

Almere Poort, nieuwe wegen naar gezondheid

Nieuwe wegen naar gezond leven in Almere Poort (Deel 2) Achtergrond Almere Poort is een nieuw, snel groeiend stadsdeel in Almere. Er zijn veel (jonge) gezinnen en dus veel kinderen. Voor het FNO-project Gezondheid Dichtbij maakten we in de 2e helft van 2015 een Startfoto van het gebied Almere Poort, met gegevens over de ervaren [...]

Almere Poort, nieuwe wegen naar gezondheid2022-01-19T14:19:55+02:00

Vulnerable Youth in Major Cities

Opdrachtgever Erasmus Universiteit Rotterdam – Research Excellence Initiative 2014 Achtergrond Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terecht komen) [...]

Vulnerable Youth in Major Cities2022-01-19T14:25:30+02:00
Ga naar de bovenkant