Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient

Alcoholgebruik kan leiden tot een toename van gokken. Onder invloed van alcohol nemen gokkers bijvoorbeeld eerder het besluit om opnieuw te gaan gokken en kunnen ze vaker en risicovoller gaan spelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Breuer&Intraval en IVO gezamenlijk uitvoerden in opdracht van het ministerie van VWS.

Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient2021-04-07T11:14:37+02:00

Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving

In dit onderzoek verkennen we de aard en omvang van (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van gokken en alcoholgebruik in de Nederlandse praktijk.

Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving2021-04-14T12:12:23+02:00

Beperking verkooppunten alcohol

Het IVO brengt in dit onderzoek de mogelijkheden voor het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol in beeld. Daarbij besteden we aandacht aan de uitvoerbaarheid en het maatschappelijk draagvlak van verschillende beleidsopties, de economische effecten en mogelijke neveneffecten.

Beperking verkooppunten alcohol2021-04-14T12:09:28+02:00

Evaluatie Europese Tabaksproductenrichtlijn

Achtergrond In 2016 voerde de Europese Unie een nieuwe tabaksproductenrichtlijn in. Daarin is onder andere opgenomen dat tabaksfabrikanten afbeeldingen met de gezondheidsrisico’s van roken moeten weergeven op 65% van de voor- en achterkant van tabaksverpakkingen. Verder bevat de richtlijn maatregelen op het gebied van ingrediënten en marktintroductie van tabaksproducten, e-sigaretten en kruidenrookproducten. Doelstelling In opdracht [...]

Evaluatie Europese Tabaksproductenrichtlijn2021-06-03T20:12:39+02:00

Het effect van taalgebruik op stigmatisering door zorgprofessionals

Mensen met psychische aandoeningen en/of verslavingen krijgen vaak te maken krijgen met stigma. Stigma worden gezien als belemmeringen voor herstel bij deze aandoeningen. Dit is echter een aanname waar weinig bewijs voor bestaat. Het IVO voerde daarom een experiment uit om het effect van taal op stigmatisering te onderzoeken.

Het effect van taalgebruik op stigmatisering door zorgprofessionals2021-03-24T12:07:16+02:00

Risicofactor roken bij baarmoederhalsafwijkingen: een systematische literatuurreview

Achtergrond Baarmoederhalskanker is wereldwijd met jaarlijks een half miljoen diagnoses de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.  Een infectie in de baarmoederhals met een hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van baarmoederhalsafwijkingen. Zo'n infectie en afwijkingen van de baarmoederhals kunnen door screening opgespoord worden. Met een hrHPV-infectie krijgt een [...]

Risicofactor roken bij baarmoederhalsafwijkingen: een systematische literatuurreview2019-12-05T13:47:04+02:00

Werkkaarten alcohol leggen verbinding tussen welzijn en zorg

Speciaal voor sociaal professionals die werken in de wijk zijn een website en werkkaarten gemaakt met tips en adviezen om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken. De site en kaarten zijn gebaseerd op diverse generieke modules en zorgstandaarden, waaronder de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. Elske Wits en Cas Barendregt van IVO, ontwikkelden [...]

Werkkaarten alcohol leggen verbinding tussen welzijn en zorg2018-11-12T20:01:18+02:00

Begeleiding bij stoppen met roken van mensen met COPD: aanbevelingen en onderbouwing in richtlijnen

Achtergrond Internationaal onderzoek wijst uit dat Nederland het niet goed doet wat betreft de begeleiding bij stoppen met roken. Vanuit het programma Zinnige Zorg is geconcludeerd dat met name in de zorg voor patiënten met COPD ruimte is voor kwaliteitsverbetering op het gebied van begeleiding bij stoppen met roken. Nationale en internationale richtlijnen geven grofweg [...]

Begeleiding bij stoppen met roken van mensen met COPD: aanbevelingen en onderbouwing in richtlijnen2020-01-23T18:20:37+02:00

Onderzoeksagenda verslavingskunde

Achtergrond Verslavingskunde Nederland wil het vakgebied van de verslavingskunde verbeteren en van een duidelijke en vooral gezamenlijke identiteit en doelstelling voorzien. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke onderzoeksprioriteiten gesteld moeten worden. Vraag- en doelstelling Ontwikkel een onderzoeksagenda met een prioritering in onderzoeksthema’s en -vragen voor de verslavingskunde. Opzet Het project bestaat uit twee [...]

Onderzoeksagenda verslavingskunde2020-01-29T18:23:50+02:00
Ga naar de bovenkant