Handreiking voor de behandeling bij een opiaatverslaving

Voor professionals in de verslavingszorg hebben onderzoeksinstituten NISPA en IVO de handreiking ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ opgesteld. Dit document biedt een helder overzicht van wat kwalitatief goede zorg is voor mensen met een opiaatverslaving. De handreiking is een doorontwikkeling van het uitvoeringsprotocol voor de opiaatonderhoudsbehandeling uit 2019, dat op zijn [...]

Handreiking voor de behandeling bij een opiaatverslaving2022-02-09T15:05:03+02:00

Rijden onder invloed

Onderzoeksinstituut IVO inventariseert in opdracht van het SVG het aanbod van de reclassering voor cliënten die onder invloed van alcohol of drugs deelnemen aan het verkeer.

Rijden onder invloed2023-02-28T18:42:17+02:00

De Verkeerscheck

SVG Verslavingsreclassering vroeg het IVO om een projectvoorstel te doen voor de ontwikkeling van een aanpak om rijden onder invloed door reclasseringscliënten bespreekbaar te maken en om deze aanpak te integreren in het reclasseringswerk.

De Verkeerscheck2022-02-22T10:21:06+02:00

Onderzoek beperking tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken

Het ministerie van VWS sprak de ambitie uit dat op termijn tabak alleen nog wordt verkocht bij tabaksspeciaalzaken. We onderzoeken wat de gevolgen zijn v.e. verbod op de tabaksverkoop via internet/supermarkten en op welke manieren de verkoop van tabaksproducten beperkt worden tot tabaksspeciaalzaken.

Onderzoek beperking tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken2022-02-09T15:10:20+02:00

Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient

Alcoholgebruik kan leiden tot een toename van gokken. Onder invloed van alcohol nemen gokkers bijvoorbeeld eerder het besluit om opnieuw te gaan gokken en kunnen ze vaker en risicovoller gaan spelen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Breuer&Intraval en IVO gezamenlijk uitvoerden in opdracht van het ministerie van VWS.

Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient2021-04-07T11:14:37+02:00

Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving

In dit onderzoek verkennen we de aard en omvang van (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van gokken en alcoholgebruik in de Nederlandse praktijk.

Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving2021-04-14T12:12:23+02:00

Beperking verkooppunten alcohol

Het IVO brengt in dit onderzoek de mogelijkheden voor het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol in beeld. Daarbij besteden we aandacht aan de uitvoerbaarheid en het maatschappelijk draagvlak van verschillende beleidsopties, de economische effecten en mogelijke neveneffecten.

Beperking verkooppunten alcohol2021-04-14T12:09:28+02:00

Factorenmodel problematisch middelengebruik en verslaving

Het doel van dit onderzoek is het bieden van een globaal overzicht en algemene duiding van de belangrijkste risico- en beschermende factoren en gevolgen met betrekking tot problematisch middelengebruik en verslaving voor het Rotterdamse factorenmodel voor een kansrijk, veilig en gezond leven.

Factorenmodel problematisch middelengebruik en verslaving2022-04-29T14:10:59+02:00
Ga naar de bovenkant