Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie: overzicht van goede voorbeelden en wat wel en niet werkt

Doel van het project is het creëren van een overzicht van veelbelovende Nederlandse stoppen-met-roken interventies die goed werken voor mensen met lagere sociaaleconomische positie (SEP), hun werkzame elementen, en (te verwachten) barrières en succesfactoren voor implementatie.

Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie: overzicht van goede voorbeelden en wat wel en niet werkt2022-04-05T15:57:07+02:00

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid

Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken. Het doel van ons onderzoek is om inzicht te krijgen in gender-, sekse-, leeftijd- en sociaaleconomische verschillen in effecten van tabaksbeleid.

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid2022-03-31T09:59:18+02:00

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa

In opdracht van de Europese Commissie voeren adviesbureaus ICF en RAND een evaluatie van de implementatie van regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa. Onderzoeksinstituut IVO heeft een adviesrol in dit project, net als adviseurs vanuit Kings College London en College of Europe.

Regels voor tabaksmarketing en rookverboden in Europa2022-02-09T15:30:05+02:00

Beperking verkooppunten tabak

Het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten is één van de maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie in 2040. Het ministerie van VWS wil weten hoeveel verkooppunten er op dit moment zijn en op welke manier dit het beste verminderd kan worden.

Beperking verkooppunten tabak2023-03-16T16:36:44+02:00

Evaluatie Europese Tabaksproductenrichtlijn

Achtergrond In 2016 voerde de Europese Unie een nieuwe tabaksproductenrichtlijn in. Daarin is onder andere opgenomen dat tabaksfabrikanten afbeeldingen met de gezondheidsrisico’s van roken moeten weergeven op 65% van de voor- en achterkant van tabaksverpakkingen. Verder bevat de richtlijn maatregelen op het gebied van ingrediënten en marktintroductie van tabaksproducten, e-sigaretten en kruidenrookproducten. Doelstelling In opdracht [...]

Evaluatie Europese Tabaksproductenrichtlijn2021-06-03T20:12:39+02:00

Evaluatie Europese drugsstrategie

De Drugs Strategie van de Europese Unie (2012-2020) en het bijbehorende Actieplan (2017-2020) worden geëvalueerd. Het IVO maakt deel uit van een internationaal consortium dat de evaluatie uitvoert.

Evaluatie Europese drugsstrategie2022-04-06T10:45:17+02:00

Impact van het Stoptoberhuis: wat doet het met deelnemers?

In de eerste week van Stoptober sluiten 50 rokers zich vrijwillig dag en nacht op om samen te stoppen met roken. De organisatoren graag weten wat het effect is van deelname aan het huis. Het IVO voert een kwantitatief vragenlijstonderzoek en een kwalitatief belevingsonderzoek uit.

Impact van het Stoptoberhuis: wat doet het met deelnemers?2022-01-19T14:01:04+02:00

Reacties van de tabaksindustrie op gepland tabaksontmoedigingsbeleid

In november 2018 presenteerde het ministerie van Volksgezondheid het Nationaal Preventieakkoord. In het deelakkoord over roken staan geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen voor de komende jaren. Het doel van dit onderzoek is om reacties van de tabaksindustrie op deze maatregelen bloot te leggen.

Reacties van de tabaksindustrie op gepland tabaksontmoedigingsbeleid2022-01-19T13:23:29+02:00

Het effect van taalgebruik op stigmatisering door zorgprofessionals

Mensen met psychische aandoeningen en/of verslavingen krijgen vaak te maken krijgen met stigma. Stigma worden gezien als belemmeringen voor herstel bij deze aandoeningen. Dit is echter een aanname waar weinig bewijs voor bestaat. Het IVO voerde daarom een experiment uit om het effect van taal op stigmatisering te onderzoeken.

Het effect van taalgebruik op stigmatisering door zorgprofessionals2021-03-24T12:07:16+02:00
Ga naar de bovenkant