Tijdens de landelijke dag van Verslavingskunde Nederland (13 oktober) overhandigde Merik Seven, directeur programma’s van ZonMw, de kennissynthese ‘Verslaving aan middelen’ aan Nationaal Rapporteur Verslavingen Prof. dr. Arnt Schellekens. Uit deze kennissynthese blijkt dat de volgende vijf thema’s het belangrijkst worden gevonden voor toekomstig verslavingsonderzoek in Nederland: (1) preventie, (2) het optimaliseren van bestaande behandelingen, (3) herstel, (4) (bereiken van) kwetsbare groepen, en (5) het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Onderzoeksinstituut IVO en Amsterdam UMC voerden de kennissynthese uit in opdracht van ZonMw. Voor dit onderzoek werkten we samen met een projectgroep met verslavingsonderzoekers, praktijkprofessionals en direct betrokkenen. Daarnaast raadpleegden we op enkele momenten gedurende het onderzoek een breed consortium van verslavingsonderzoekers. In de kennissynthese brengen we de beschikbare kennis over middelengebruik en verslavingen samen én brengen we in kaart wat kennishiaten en kennisbehoeften zijn. Ook geven we een advies voor verdiepend onderzoek naar middelenverslaving dat nog nodig is en brengen we de visies op het benodigde onderzoek van onderzoekers, praktijkprofessionals en direct betrokkenen samen.

Thema’s en onderzoeksvragen toekomstig verslavingsonderzoek
Prof. dr. Gera Nagelhout presenteerde de kennissynthese namens de overige auteurs van het rapport (Ir. Elske Wits, Drs. Nikita Poole, Drs. Cas Barendregt en Prof. dr. Taco de Vries). Uit de kennissynthese kwamen vijf thema’s die het belangrijkst worden gevonden voor toekomstig verslavingsonderzoek in Nederland. Meer concreet formuleerden verslavingsonderzoekers 95 onderzoeksvragen voor toekomstig verslavingsonderzoek in Nederland. Hiervan werd voor 27 vragen consensus bereikt door zowel onderzoekers, praktijkprofessionals als direct betrokkenen dat ze belangrijk zijn om te onderzoeken. Drie van die onderzoeksvragen gingen over comorbiditeit en verslaving. Dit was ook het thema van de landelijke dag van Verslavingskunde Nederland.

Lees onze kennissynthese ‘Verslaving aan middelen’.