In regio Rijnmond konden de wachttijden voor behandeling door de specialistische jeugd-ggz wel oplopen tot negen maanden. Gemeente Lansingerland en GGZ Delfland ontwikkelden daarom een nieuwe werkwijze om dit probleem aan te pakken. Onder de naam Passend Arrangeren zetten zij een proefproject op. Kinderen/gezinnen werden uitgenodigd voor een zogenaamd zorgafstemmingsgesprek om samen met GGZ Delfland en de gemeente na te gaan of de verwijzing door de huisarts voldoende passend is en/of er nog andere problematiek speelt die door de gemeente kan worden opgepakt. Dankzij een innovatiesubsidie van het Rijk kon dit project worden uitgevoerd.

Het onderzoek

Doel van deze evaluatie is het identificeren van de werkzame elementen van Passend Arrangeren. We kijken daarbij naar de context: zowel de microcontext (organisatie en randvoorwaarden) als de grotere context (gemeentebeleid en regionaal beleid). We bezien ook de opbrengsten van de interventie, afgezet tegen de doelstellingen en de ervaring van betrokken professionals. In deze studie spraken we geen cliënten.

Opbrengst en effecten

Belangrijkste opbrengst van het project is dat de gemeente en GGZ Delfland intensiever zijn gaan samenwerken. Hierdoor ontstond over en weer collegiale waardering en ‘korte lijntjes’. Niet alleen voorafgaand aan de behandeling, maar ook tijdens de behandeling blijft de gemeente betrokken waardoor afschalen naar niet-specialistische hulp gemakkelijker wordt. Een bijvangst van het project is dat de wachtlijsten voor de specialistische jeugd-ggz intensiever werden beheerd. Hierdoor kon de ruis uit de wachtlijst worden gehaald. Een ander projectspecifiek effect is dat er extra behandelcapaciteit werd gecreëerd voor het proefproject, waardoor de druk op de bestaande wachtlijsten afnam. In Lansingerland waren aan het einde van de proefproject geen wachtlijsten meer voor behandeling van kinderen/jeugdigen bij GGZ Delfland.