Achtergrond
Steeds meer gokinstellingen vragen bij de gemeente een verruiming aan van de openingstijden. De beoordeling of openingstijden verruimd kunnen worden, gebeurd momenteel uitsluitend op basis van criteria van openbare orde en veiligheid. Dit terwijl er ook effecten kunnen zijn op de gezondheid van de bezoekers, aangezien dit mogelijk kan leiden tot meer gokproblematiek en gokverslaving en samenhangende problematiek.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat mogelijk risico’s en effecten zijn van het verruimen van openingstijden van casino’s en speelautomatenhallen op gokproblematiek en gokverslaving.

Opzet
We voeren literatuuronderzoek uit door te zoeken naar zowel grijze als wetenschappelijke literatuur. Daarnaast voeren we kwalitatieve interviews uit met experts, exploitanten, medewerkers en bezoekers. Vragen die aan de experts worden gesteld gaan over: toegankelijkheid (o.a. openingstijden) en gokproblemen, relevante studies op dit gebied, gezondheidscriteria bij toekennen van vergunningen, de sociale functie van gokinrichtingen en de relatie internetgokken en fysieke gokinrichtingen. De vragen die we aan exploitanten en medewerkers stellen gaan over het algemene reilen en zeilen in het casino, de vormgeving van het preventiebeleid van risicovol gokken, het type klanten dat het casino bezoekt in termen van gokproblemen, de sociale functie van het casino en over de (mogelijke) effecten van langere openingstijden. De vragen die we stellen aan bezoekers gaan over het gokken, de reden van bezoek aan het casino en de (mogelijke) effecten van langere openingstijden. We schrijven hierover een beknopte rapportage en een factsheet.

Looptijd
September – november 2020

Financier
Gemeente Rotterdam

Resultaat
Rapport en factsheet: Speelruimte in het Rotterdamse kansspelbeleid

Onderzoeksteam
Cas Barendregt
Jetze van der Ham
Tessa Magnée
Gera Nagelhout