Achtergrond

Internationaal onderzoek wijst uit dat Nederland het niet goed doet wat betreft de begeleiding bij stoppen met roken. Vanuit het programma Zinnige Zorg is geconcludeerd dat met name in de zorg voor patiënten met COPD ruimte is voor kwaliteitsverbetering op het gebied van begeleiding bij stoppen met roken. Nationale en internationale richtlijnen geven grofweg aan dat de stoppen-met-rokenbegeleiding voor patiënten met COPD doorgaans meer intensief en langdurig moet zijn, dan voor andere mensen die roken. Echter, met name voor het onderdeel gedragsmatige ondersteuning (d.w.z. op gedragsverandering gerichte begeleiding, behandeling en advisering, inclusief e-health ondersteuning) lijken de richtlijnen niet geheel duidelijk. Zorginstituut Nederland wil graag inzicht in wat de beschikbare generieke richtlijnen hierover zeggen. Voor stoppen met roken bij COPD-patiënten ligt dezelfde vraag voor, maar dan voor de hele aanpak (inclusief farmacotherapie) van stoppen met roken bij deze patiëntengroep.

Vraag- en doelstelling

Het huidige onderzoek richt zich op een vergelijking van bestaande nationale en internationale richtlijnen, voor rokers met of zonder COPD. Hoofddoel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in wat zinnige zorg is wat betreft de behandeling van tabaksafhankelijkheid bij patiënten met en zonder COPD. Hiertoe vergelijken we de aanbevelingen en de mate van evidentie voor deze aanbevelingen, van verschillende internationale en nationale richtlijnen, zowel algemene richtlijnen als richtlijnen voor patiënten met COPD.

Opzet

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen selecteren we de drie meest gezaghebbende internationale richtlijnen die aanbevelingen doen over (intensieve) gedragsmatige ondersteuning voor begeleiding bij stoppen met roken. Deze richtlijnen beoordelen we onafhankelijk van elkaar door middel van AGREE-criteria. Vervolgens vergelijke we de aanbevelingen over (intensieve) gedragsmatige ondersteuning voor begeleiding bij stoppen met roken in nationale en de geselecteerde internationale kwaliteitsstandaarden met elkaar. Over de gevonden verschillen vragen we het klinisch oordeel van enkele zorgexperts (longarts, verslavingsarts KNMG, huisarts, praktijkondersteuner-somatiek en wetenschapper- psycholoog).

Looptijd

Februari 2018 – mei 2018

Financier

Zorginstituut Nederland

Onderzoeksteam

Dr. Gera Nagelhout (projectleider)
Ir. Elske Wits (onderzoekscoördinator)
Dr. Gert-Jan Meerkerk (senior onderzoeker)

Downloads

Rapport Begeleiding bij stoppen met roken van mensen met COPD (Pdf)
Factsheet (Pdf)