Hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld

Achtergrond Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Het aantal mensen dat ermee te maken krijgt, is in Rotterdam hoger dan het landelijk gemiddelde. In het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ beschrijft de gemeente Rotterdam haar plannen om huiselijk geweld terug te dringen. In dit beleidskader is, naast aandacht [...]

Hulpaanbod voor plegers van huiselijk geweld2021-04-14T12:06:24+02:00

Helingpraktijken onder de loep

Opzet onderzoek Helingpraktijken onder de loep’ beschrijft de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het functioneren ervan is onderzoekt aan de hand van drie vragen: Wie zijn de helers? Welke goederen worden er voornamelijk geheeld? En: Wat zijn de distributiekanalen? Het rapport bevat zowel een analyse van de geregistreerde helingzaken [...]

Helingpraktijken onder de loep2018-09-15T06:31:15+02:00

Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ

Vraag- en doelstelling Binnen de Forensische GGZ wordt het belang van herstelondersteunend werken met toenemende mate onderkend. De inzet van ervaringsdeskundigheid gaat hiermee gepaard en binnen enkele organisaties wordt er al met ervaringsdeskundigen gewerkt. Het effect en de verschillende wijze van deze inzet is echter nog onvoldoende onderzocht. In samenwerking met GGZ Eindhoven (Woenselse Poort), [...]

Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ2018-11-19T01:01:12+02:00

Controle op middelengebruik: best practices bij de reclassering

State-of-the-art en best practice van methode controle op middelengebruik voor cliënten/patiënten in de reclasseringscontext of ambulante forensische zorg. Vraag en doelstelling De inzet van middelencontrole in de reclassering en de forensische GGZ is fors toegenomen doordat vanuit justitie steeds vaker voorwaardelijke sancties worden opgelegd met middelencontrole als bijzondere voorwaarde. Binnen de verschillende organisaties, en zelfs [...]

Controle op middelengebruik: best practices bij de reclassering2018-11-12T22:00:46+02:00

Leefstijltraining Justitiabelen 2014

Aanleiding/Doelstelling De Leefstijltraining voor justitiabelen is een cognitieve gedragsinterventie die in 2009 door de Erkenningscommissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend. Justitiabelen waarvan bekend is dat het gepleegde delict samenhangt met middelengebruik en/of gokken en die problemen hebben met middelengebruik (misbruik of verslaving) komen voor deze gedragsinterventie in aanmerking. Het WODC heeft [...]

Leefstijltraining Justitiabelen 20142018-11-19T19:40:13+02:00

SVG – Project Middelpunt

Aanleiding en doelstelling Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren sneller afhankelijk raken dan volwassenen. Daarnaast zijn jongeren eerder onder invloed, eerder afhankelijk en lopen ze meer risico op hersenbeschadiging wat in het ontwikkelingstraject grotere schade met zich meebrengt dan bij volwassenen. Cijfers laten zien dat middelengebruik in de jongste doelgroep van de reclassering veel voorkomt [...]

SVG – Project Middelpunt2018-11-19T20:06:52+02:00

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten

Vraag- en doelstelling Stay-a-way is een gedragsinterventie gericht op het verminderen van (problematisch) middelengebruik onder jeugdige delinquenten, met als uiteindelijk doel het voorkomen van recidive. De gedragsinterventie kan extramuraal (buiten de muren van een justitiële inrichting) worden uitgevoerd, in het kader van een leerstraf of gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Het IVO heeft deze interventie samen met [...]

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten2018-11-24T12:24:55+02:00

Hulpacceptatie bij plegers van huiselijk geweld

Achtergrond Sinds 1 januari 2009 is de wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Deze wet is gericht op de bescherming van en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. Slachtoffers én plegers van huiselijk geweld krijgen een hulpverleningsaanbod dat is gericht op het stoppen van geweld. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het IVO gevraagd om een kwalitatieve studie [...]

Hulpacceptatie bij plegers van huiselijk geweld2018-11-19T20:31:18+02:00

Zorgaanbod justitiabelen met LVG en DD

Vraag- en doelstelling In samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC, onderdeel van Ministerie van Justitie) heeft IVO een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de groep justitiabelen met met triple problematiek (verslaving, co-morbide psychiatrische problematiek én LVG – een licht verstandelijke handicap), de zorgbehoefte en het benodigde zorgaanbod voor deze doelgroep in een [...]

Zorgaanbod justitiabelen met LVG en DD2018-11-19T20:26:32+02:00
Ga naar de bovenkant