Pilot Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld

In samenwerking met veldpartijen en gemeenten wordt de pilot ‘Risicotaxatie en vroegsignalering betrokkenen bij relationeel geweld’ voorbereid en uitgevoerd. Het doel van deze pilot is om de indicatiestelling voor zorg aan betrokkenen bij relationeel geweld te verbeteren om zo een werkwijze te realiseren die ervoor zorgt dat de betrokkenen bij relationeel geweld passende hulp krijgen.

Pilot Risicotaxatie en vroegdiagnostiek betrokkenen bij relationeel geweld2022-12-07T17:09:51+02:00

Herziening gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Doelstelling De rechter kan aan jongeren die een geweldsdelict hebben gepleegd onder invloed van alcohol de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' opleggen. Het gaat vrijwel altijd om jongeren die in een uitgaanssituatie tot hun delict zijn gekomen. De gedragsinterventie focust op het geven van kennis en inzicht in de relatie alcohol en geweld. De Erkenningscommissie Justitiële [...]

Herziening gedragsinterventie Alcohol en Geweld2022-02-09T13:50:35+02:00

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

Bij verslaafden blijkt dat een sterke toenaderingsneiging richting het middel meetbaar is en via training beïnvloedbaar is, met als resultaat minder terugval in verslavingsgedrag. In dit onderzoek wordt voor zedendelinquenten naar een vergelijkbare methode gezocht voor het vaststellen en trainen van een sterke toenaderingsneiging bij seksuele prikkels. Het IVO is betrokken bij dit onderzoek van [...]

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten2022-02-09T13:40:59+02:00

Inschatten van delictrisico bij middelengebruik in de forensische sector

De SVG heeft behoefte aan een expertsysteem dat reclasseringsmedewerkers en forensisch behandelaren kan ondersteunen bij het gefundeerd inschatten van (toename van) het delictrisico bij individuele cliënten die middelen gebruiken. Het gaat daarbij om het recidiverisico van de combinatie van het gebruik van bepaalde middelen, bepaalde persoonskenmerken en bepaald delictgedrag in het verleden. Een kennisoverzicht op [...]

Inschatten van delictrisico bij middelengebruik in de forensische sector2022-02-09T13:38:08+02:00

Helingpraktijken onder de loep

Opzet onderzoek Helingpraktijken onder de loep’ beschrijft de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het functioneren ervan is onderzoekt aan de hand van drie vragen: Wie zijn de helers? Welke goederen worden er voornamelijk geheeld? En: Wat zijn de distributiekanalen? Het rapport bevat zowel een analyse van de geregistreerde helingzaken [...]

Helingpraktijken onder de loep2018-09-15T06:31:15+02:00

Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ

Vraag- en doelstelling Binnen de Forensische GGZ wordt het belang van herstelondersteunend werken met toenemende mate onderkend. De inzet van ervaringsdeskundigheid gaat hiermee gepaard en binnen enkele organisaties wordt er al met ervaringsdeskundigen gewerkt. Het effect en de verschillende wijze van deze inzet is echter nog onvoldoende onderzocht. In samenwerking met GGZ Eindhoven (Woenselse Poort), [...]

Ervaringsdeskundigheid in de forensische GGZ2018-11-19T01:01:12+02:00

Controle op middelengebruik: best practices bij de reclassering

State-of-the-art en best practice van methode controle op middelengebruik voor cliënten/patiënten in de reclasseringscontext of ambulante forensische zorg. Vraag en doelstelling De inzet van middelencontrole in de reclassering en de forensische GGZ is fors toegenomen doordat vanuit justitie steeds vaker voorwaardelijke sancties worden opgelegd met middelencontrole als bijzondere voorwaarde. Binnen de verschillende organisaties, en zelfs [...]

Controle op middelengebruik: best practices bij de reclassering2018-11-12T22:00:46+02:00
Ga naar de bovenkant