Leefstijltraining Justitiabelen 2014

Aanleiding/Doelstelling De Leefstijltraining voor justitiabelen is een cognitieve gedragsinterventie die in 2009 door de Erkenningscommissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend. Justitiabelen waarvan bekend is dat het gepleegde delict samenhangt met middelengebruik en/of gokken en die problemen hebben met middelengebruik (misbruik of verslaving) komen voor deze gedragsinterventie in aanmerking. Het WODC heeft [...]

Leefstijltraining Justitiabelen 20142018-11-19T19:40:13+02:00

SVG – Project Middelpunt

Aanleiding en doelstelling Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren sneller afhankelijk raken dan volwassenen. Daarnaast zijn jongeren eerder onder invloed, eerder afhankelijk en lopen ze meer risico op hersenbeschadiging wat in het ontwikkelingstraject grotere schade met zich meebrengt dan bij volwassenen. Cijfers laten zien dat middelengebruik in de jongste doelgroep van de reclassering veel voorkomt [...]

SVG – Project Middelpunt2018-11-19T20:06:52+02:00

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten

Vraag- en doelstelling Stay-a-way is een gedragsinterventie gericht op het verminderen van (problematisch) middelengebruik onder jeugdige delinquenten, met als uiteindelijk doel het voorkomen van recidive. De gedragsinterventie kan extramuraal (buiten de muren van een justitiële inrichting) worden uitgevoerd, in het kader van een leerstraf of gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Het IVO heeft deze interventie samen met [...]

Gedragsinterventie middelengebruik jonge delinquenten2018-11-24T12:24:55+02:00

Hulpacceptatie bij plegers van huiselijk geweld

Achtergrond Sinds 1 januari 2009 is de wet Tijdelijk Huisverbod van kracht. Deze wet is gericht op de bescherming van en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld. Slachtoffers én plegers van huiselijk geweld krijgen een hulpverleningsaanbod dat is gericht op het stoppen van geweld. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het IVO gevraagd om een kwalitatieve studie [...]

Hulpacceptatie bij plegers van huiselijk geweld2018-11-19T20:31:18+02:00

Zorgaanbod justitiabelen met LVG en DD

Vraag- en doelstelling In samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC, onderdeel van Ministerie van Justitie) heeft IVO een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de groep justitiabelen met met triple problematiek (verslaving, co-morbide psychiatrische problematiek én LVG – een licht verstandelijke handicap), de zorgbehoefte en het benodigde zorgaanbod voor deze doelgroep in een [...]

Zorgaanbod justitiabelen met LVG en DD2018-11-19T20:26:32+02:00

Wegwijzer aanpak heling

Vraag- en doelstelling Uit eerder onderzoek blijkt dat heling weinig – structurele – aandacht en prioriteit krijgt in beleid en praktijk; tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er zeker mogelijkheden zijn om heling succesvol aan te pakken. Het Ministerie van Justitie heeft het IVO gevraagd om een wegwijzer te ontwikkelen waarin de aanpak van heling centraal staat. [...]

Wegwijzer aanpak heling2018-11-19T00:55:05+02:00

Mainline: effectiviteit voorlichting aan gedetineerden

Vraag- en doelstelling Het ministerie van Justitie wil een aansluitend pakket aan maatregelen voor druggebruikende gedetineerden ontwikkelen. In het kader hiervan is behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar de meerwaarde van de activiteiten van de stichting Mainline ten opzichte van de activiteiten van de regulieren medische staf in het geven van [...]

Mainline: effectiviteit voorlichting aan gedetineerden2018-11-24T13:53:58+02:00

Problematiek en zorgbehoefte ISD-ers

Vraag-en doelstelling In de afgelopen jaren is er een groeiend besef dat het behandelen van gedetineerden met een ISD-maatregel een meerwaarde kan hebben bij het terugdringen van de recidivekans. ISD staat voor Inrichting voor Stelselmatige Daders. Uit de praktijk zijn er geluiden dat zich allerlei problemen voordoen bij de behandeling van gedetineerden die een ISD-maatregel [...]

Problematiek en zorgbehoefte ISD-ers2018-11-19T20:37:02+02:00

Trendspotting Rotterdam 2006 en 2007

Trendspotting 2006 In opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond schetste IVO in 2006 het Rotterdamse straatbeeld met betrekking drugs en overlast. Zoals de titel suggereert, was het in de Rotterdamse straten opvallend rustig in vergelijking met enkele jaren geleden. Tippelprostitutie is enorm afgenomen, overlastgevende dealadressen zijn er nog nauwelijks. Over het algemeen is de zichtbaarheid van daklozen [...]

Trendspotting Rotterdam 2006 en 20072018-11-19T18:51:04+02:00

Procesevaluatie leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

Vraag- en doelstelling De leefstijltraining voor justitiabelen is een gedragstraining voor problematische alcohol-, druggebruikers en/of gokkers die of in een penitentiaire inrichting verblijven (intramuraal) en voor niet-gedetineerden reclasseringsclienten die onder verplicht reclasseringstoezicht staan. Doel van de leeftijdstraining is de kans op criminele recidive verminderen door problematisch middelengebruik of gokgedrag te beinvloeden. De leefstijltraining voor justitiabelen [...]

Procesevaluatie leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen2018-11-19T00:48:36+02:00
Ga naar de bovenkant