In onderzoek, data-analyses en interventie- of productontwikkeling worden helaas té vaak mensen uitgesloten. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor het belang van inclusief onderzoek, waardoor we inzichten kunnen opdoen en producten kunnen ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft. Bij Onderzoeksinstituut IVO hebben we veel ervaring met het bereiken en behouden van onderzoeksdeelnemers in een kwetsbare positie.

We vinden het belangrijk dat iedereen met ons onderzoek mee kan doen (die tot de doelgroep van het onderzoek behoort). Daarom gebruiken we eenvoudige taal in bijvoorbeeld interviews en vragenlijsten. Ook houden we er rekening mee dat niet iedereen een vragenlijst online in kan vullen. Daarnaast vinden we het belangrijk om niet alleen onderzoek ‘naar’ mensen te doen, maar ook samen met hen. In onze projecten proberen we daarom de verschillende doelgroepen een actievere rol te geven. Bijvoorbeeld door mensen uit de doelgroep te betrekken in het projectteam, hen te vragen om kritisch mee te kijken met onderzoeksvragen, materialen en aanbevelingen voor de praktijk. Bekijk onze video en factsheet over inclusief onderzoek (gemaakt in samenwerking met de Universiteit Maastricht).

Tips voor inclusief onderzoek

Kayla Green (PhD-student Society, Youth, and Neuroscience Connected (SYNC) Lab, Erasmus Universiteit Rotterdam) richtte zich tijdens een #SciCommLunch op inclusief onderzoek doen en daarbij toegankelijk communiceren. Want wat voor de één werkt, werkt misschien niet voor de ander. Zij gaf een aantal tips:

  • Gebruik verschillende communicatiemiddelen om de doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld een presentatie, vraaggesprek, brainstormsessies, infographic, magazine of video.
  • Veel jongeren haken af na het openen van een informed consent-formulier. Na overleg met de jongeren zijn ze informatievideo’s gaan maken waarin de onderzoekers de informatie uitleggen.
  • Om het communiceren via video laagdrempelig en low budget te houden, kan je ook een vlog/video maken met je telefoon en bijvoorbeeld editen in Canva.
  • Ga zelf op pad om deelnemers te bereiken. Ga bijvoorbeeld met jongerenwerkers in gesprek in de wijk om zo jongeren te betrekken bij je onderzoek die je anders niet bereikt.
  • Jongeren een stem geven is eigenlijk helemaal niet inclusief. Ze hebben immers al een stem! Het gaat om een plek/podium geven aan hun stem.

In deze factsheet geven we meer tips, in de hoop dat onderzoekers er vaker in slagen om mensen die in een kwetsbare positie verkeren mee te nemen in hun onderzoek.

Samen kom je verder

Bij het IVO werken we graag samen, bijvoorbeeld met universiteiten, hogescholen, gemeenten, ministeries, (verslavings)zorginstellingen, cliëntenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Neem contact met ons op als u met ons wil samenwerken of meer wilt weten over inclusief onderzoek:
070 302 8456
secretariaat@ivo.nl

Lees ook

Blog: Inclusief onderzoek vraagt niet om een checklist
Blog: Inclusief onderzoek is juist nu belangrijk